Amatorska stacja pogodowa orzepowice24.pl
Bogaty zestaw statystyk w zakładce „DOKŁADNE STATYSTYKI”

Visit our other weather sites:

Template documentation
and downloads

SZCZEGÓŁOWE STATYSTYKI

weather34-X5


You find our weather info also at:

UK Metoffice

WeatherCloud

Weather Underground

AWEKAS

WeatherlinkIP

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather


No particular awareness of the weather is required.    There are no Weather-warnings

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/orzepowice24.pl/weather28/buoy/ws_buoy_generate.php on line 431

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/orzepowice24.pl/weather28/buoy/ws_buoy_generate.php on line 432

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/orzepowice24.pl/weather28/buoy/ws_buoy_generate.php on line 431

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/orzepowice24.pl/weather28/buoy/ws_buoy_generate.php on line 432

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/orzepowice24.pl/weather28/buoy/ws_buoy_generate.php on line 431

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/orzepowice24.pl/weather28/buoy/ws_buoy_generate.php on line 432

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/orzepowice24.pl/weather28/buoy/ws_buoy_generate.php on line 431

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/orzepowice24.pl/weather28/buoy/ws_buoy_generate.php on line 432

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/orzepowice24.pl/weather28/buoy/ws_buoy_generate.php on line 431

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/orzepowice24.pl/weather28/buoy/ws_buoy_generate.php on line 432

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/orzepowice24.pl/weather28/buoy/ws_buoy_generate.php on line 431

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/orzepowice24.pl/weather28/buoy/ws_buoy_generate.php on line 432

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/orzepowice24.pl/weather28/buoy/ws_buoy_generate.php on line 431

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/orzepowice24.pl/weather28/buoy/ws_buoy_generate.php on line 432

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/orzepowice24.pl/weather28/buoy/ws_buoy_generate.php on line 431

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/orzepowice24.pl/weather28/buoy/ws_buoy_generate.php on line 432

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/orzepowice24.pl/weather28/buoy/ws_buoy_generate.php on line 431

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/orzepowice24.pl/weather28/buoy/ws_buoy_generate.php on line 432

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/orzepowice24.pl/weather28/buoy/ws_buoy_generate.php on line 431

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/orzepowice24.pl/weather28/buoy/ws_buoy_generate.php on line 432

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/orzepowice24.pl/weather28/buoy/ws_buoy_generate.php on line 431

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/orzepowice24.pl/weather28/buoy/ws_buoy_generate.php on line 432

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/orzepowice24.pl/weather28/buoy/ws_buoy_generate.php on line 431

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/orzepowice24.pl/weather28/buoy/ws_buoy_generate.php on line 432

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/orzepowice24.pl/weather28/buoy/ws_buoy_generate.php on line 431

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/orzepowice24.pl/weather28/buoy/ws_buoy_generate.php on line 432

Buoys and other weather measuring devices at sea


Mesomap of nearby weather buoys

 Temperatura powietrza   Temperatura wody   Wiatr kierunek @ prędkość   Prędkość wiatru w porywach   Ciśnienie   Trend Baryczny   Wysokość fali   Visibillity 

13,3°C 14,4°C Wind from SWSW@53,6 km/h - 1018,7hPa -0,9hPa 1,0ft 0km

12,9°C 13,6°C Wind from WW@24,1 km/h - 1020,7hPa -0,3hPa 1,3ft 0km

14,1°C 13,5°C Wind from WW@22,3 km/h - 1022,3hPa +0,1hPa 2,3ft 0km

11,5°C - Wind from WNWWNW@16,6 km/h - 1015,7hPa +0,2hPa - 20km

12,0°C - Wind from WNWWNW@24,1 km/h - 1011,1hPa -0,3hPa - 20km

14,1°C - Wind from NN@18,4 km/h - 1017,2hPa +0,4hPa 3,6ft 9km

12,3°C - Wind from NN@14,8 km/h - 1017,7hPa +0,9hPa 2,0ft 20km

11,4°C - Wind from NWNW@20,5 km/h - 1012,2hPa -0,5hPa 4,3ft 20km

10,0°C - Wind from WNWWNW@24,1 km/h - -hPa - 5,2ft -

9,6°C - Wind from WNWWNW@20,5 km/h - 1011,2hPa -0,1hPa 5,2ft 20km

-°C - Wind from WNWWNW@20,5 km/h - 1011,4hPa +0,0hPa - 20km

14,3°C 15,5°C Wind from NNENNE@31,7 km/h - 1012,5hPa -10,8hPa 4,9ft -

10,5°C - Wind from WW@22,3 km/h - 1014,3hPa -0,4hPa - -

9,9°C 10,7°C Wind from NWNW@25,9 km/h - 1013,5hPa - 6,2ft -

12,6°C 14,0°C Wind from NNWNNW@24,1 km/h - 1030,2hPa +1,3hPa 6,9ft -

10,4°C 11,2°C Wind from NWNW@31,7 km/h - 1020,2hPa +2,9hPa 7,2ft -

Sandettie Lightship at 22:00: Air:. 13,3°C, Water: 14,4°C, Wind: SW@53,6km/h, Baro: 1018,7hPa (-0,9), Waves: 1,0ft Greenwich Lightship at 22:00: Air:. 12,9°C, Water: 13,6°C, Wind: W@24,1km/h, Baro: 1020,7hPa (-0,3), Waves: 1,3ft Channel Lightship at 22:00: Air:. 14,1°C, Water: 13,5°C, Wind: W@22,3km/h, Baro: 1022,3hPa (+0,1), Waves: 2,3ft Anasuria AWS at 22:00: Air:. 11,5°C, Wind: WNW@16,6km/h, Baro: 1015,7hPa (+0,2), No recent reports. No recent reports. Brent No recent reports. North Sea at 22:00: Air:. 14,1°C, Wind: N@18,4km/h, Baro: 1017,2hPa (+0,4), Waves: 3,6ft Clipper AWS at 22:00: Air:. 12,3°C, Wind: N@14,8km/h, Baro: 1017,7hPa (+0,9), Waves: 2,0ft Beryl A AWS at 22:00: Air:. 11,4°C, Wind: NW@20,5km/h, Baro: 1012,2hPa (-0,5), Waves: 4,3ft Brent No recent reports. North Sea at 22:00: Air:. 9,6°C, Wind: WNW@20,5km/h, Baro: 1011,2hPa (-0,1), Waves: 5,2ft North Sea at 22:00: Wind: WNW@20,5km/h, Baro: 1011,4hPa (+0,0), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 22:00: Air:. 14,3°C, Water: 15,5°C, Wind: NNE@31,7km/h, Baro: 1012,5hPa (-10,8), Waves: 4,9ft North Sea at 22:00: Air:. 10,5°C, Wind: W@22,3km/h, Baro: 1014,3hPa (-0,4), No recent reports. K7 Buoy at 22:00: Air:. 9,9°C, Water: 10,7°C, Wind: NW@25,9km/h, Baro: 1013,5hPa, Waves: 6,2ft No recent reports. K2 Buoy at 22:00: Air:. 12,6°C, Water: 14,0°C, Wind: NNW@24,1km/h, Baro: 1030,2hPa (+1,3), Waves: 6,9ft No recent reports. K5 Buoy at 22:00: Air:. 10,4°C, Water: 11,2°C, Wind: NW@31,7km/h, Baro: 1020,2hPa (+2,9), Waves: 7,2ft


ID Imię Czas CEST Powietrze °C Woda °C Wiatr km/h Barometr hPa Trend hPa Fale ft Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 22:00 13,3 14,4 SW Wind from SW 53,6 1018,7 -0,9 1,0 0
62305 Greenwich Lightship 22:00 12,9 13,6 W Wind from W 24,1 1020,7 -0,3 1,3 0
62103 Channel Lightship 22:00 14,1 13,5 W Wind from W 22,3 1022,3 +0,1 2,3 0
62164 Anasuria AWS 22:00 11,5 - WNW Wind from WNW 16,6 1015,7 +0,2 - 20
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105 Brent "B" AWS 22:00 12,0 - WNW Wind from WNW 24,1 1011,1 -0,3 - 20
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 22:00 14,1 - N Wind from N 18,4 1017,2 +0,4 3,6 9
62144 Clipper AWS 22:00 12,3 - N Wind from N 14,8 1017,7 +0,9 2,0 20
63110 Beryl A AWS 22:00 11,4 - NW Wind from NW 20,5 1012,2 -0,5 4,3 20
63113 Brent "A" AWS 22:00 10,0 - WNW Wind from WNW 24,1 - - 5,2 -
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 22:00 9,6 - WNW Wind from WNW 20,5 1011,2 -0,1 5,2 20
63117 North Sea 22:00 - - WNW Wind from WNW 20,5 1011,4 +0,0 - 20
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 22:00 14,3 15,5 NNE Wind from NNE 31,7 1012,5 -10,8 4,9 -
62114 North Sea 22:00 10,5 - W Wind from W 22,3 1014,3 -0,4 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 22:00 9,9 10,7 NW Wind from NW 25,9 1013,5 - 6,2 -
62125Station 62125No recent reports.
62081 K2 Buoy 22:00 12,6 14,0 NNW Wind from NNW 24,1 1030,2 +1,3 6,9 -
62105K4 BuoyNo recent reports.
64045 K5 Buoy 22:00 10,4 11,2 NW Wind from NW 31,7 1020,2 +2,9 7,2 -

Skrypt opracowany przez  Saratoga-weather.org