Amatorska stacja pogodowa orzepowice24.pl
Bogaty zestaw statystyk w zakładce „DOKŁADNE STATYSTYKI”

Visit our other weather sites:

Template documentation
and downloads

SZCZEGÓŁOWE STATYSTYKI

weather34-X5


You find our weather info also at:

UK Metoffice

WeatherCloud

Weather Underground

AWEKAS

WeatherlinkIP

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather


No particular awareness of the weather is required.    There are no Weather-warnings

Buoys and other weather measuring devices at sea


Mesomap of nearby weather buoys

 Temperatura powietrza   Temperatura wody   Wiatr kierunek @ prędkość   Prędkość wiatru w porywach   Ciśnienie   Trend Baryczny   Wysokość fali   Visibillity 

-°C 9,9°C Wind from NNENNE@11,2 km/h - 1023,5hPa -0,5hPa 0,7ft -

13,3°C 10,6°C - - 1023,3hPa -0,3hPa 1,6ft 9km

12,1°C 10,5°C Wind from WNWWNW@9,4 km/h - 1024,3hPa -0,6hPa 4,3ft 20km

8,1°C - Wind from SS@16,6 km/h - 1023,2hPa +0,0hPa - 4km

7,9°C - Wind from SSWSSW@16,6 km/h - 1020,2hPa -0,1hPa - 4km

17,9°C - Wind from SS@18,4 km/h - 1024,2hPa -1,1hPa 1,0ft 4km

12,1°C - Wind from SS@14,8 km/h - 1023,6hPa -0,7hPa 0,7ft 4km

8,0°C - Wind from SSWSSW@27,7 km/h - 1021,0hPa -0,6hPa 5,6ft 4km

7,6°C - Wind from SSWSSW@16,6 km/h - -hPa - 6,2ft -

10,9°C - Wind from WSWWSW@14,8 km/h - 1019,8hPa +0,0hPa 6,6ft 4km

-°C - Wind from WSWWSW@18,4 km/h - 1020,2hPa -0,1hPa - 4km

11,7°C 10,6°C Wind from NNWNNW@7,6 km/h - 1025,3hPa -0,8hPa 6,9ft 50km

10,0°C - Wind from SWSW@29,5 km/h - 1021,5hPa +0,0hPa - -

9,9°C 8,8°C Wind from SSWSSW@25,9 km/h - 1017,9hPa - 7,9ft -

11,7°C 11,3°C Wind from SS@27,7 km/h - 1021,0hPa +0,5hPa 10,5ft -

10,1°C 9,6°C Wind from SSWSSW@44,6 km/h - 1010,6hPa +0,5hPa 11,8ft -

Sandettie Lightship at 19:00: Water: 9,9°C, Wind: NNE@11,2km/h, Baro: 1023,5hPa (-0,5), Waves: 0,7ft Greenwich Lightship at 19:00: Air:. 13,3°C, Water: 10,6°C, Baro: 1023,3hPa (-0,3), Waves: 1,6ft Channel Lightship at 19:00: Air:. 12,1°C, Water: 10,5°C, Wind: WNW@9,4km/h, Baro: 1024,3hPa (-0,6), Waves: 4,3ft Anasuria AWS at 19:00: Air:. 8,1°C, Wind: S@16,6km/h, Baro: 1023,2hPa (+0,0), No recent reports. No recent reports. Brent No recent reports. North Sea at 19:00: Air:. 17,9°C, Wind: S@18,4km/h, Baro: 1024,2hPa (-1,1), Waves: 1,0ft Clipper AWS at 19:00: Air:. 12,1°C, Wind: S@14,8km/h, Baro: 1023,6hPa (-0,7), Waves: 0,7ft Beryl A AWS at 19:00: Air:. 8,0°C, Wind: SSW@27,7km/h, Baro: 1021,0hPa (-0,6), Waves: 5,6ft Brent No recent reports. North Sea at 19:00: Air:. 10,9°C, Wind: WSW@14,8km/h, Baro: 1019,8hPa (+0,0), Waves: 6,6ft North Sea at 19:00: Wind: WSW@18,4km/h, Baro: 1020,2hPa (-0,1), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 19:00: Air:. 11,7°C, Water: 10,6°C, Wind: NNW@7,6km/h, Baro: 1025,3hPa (-0,8), Waves: 6,9ft North Sea at 19:00: Air:. 10,0°C, Wind: SW@29,5km/h, Baro: 1021,5hPa (+0,0), No recent reports. K7 Buoy at 19:00: Air:. 9,9°C, Water: 8,8°C, Wind: SSW@25,9km/h, Baro: 1017,9hPa, Waves: 7,9ft No recent reports. K2 Buoy at 19:00: Air:. 11,7°C, Water: 11,3°C, Wind: S@27,7km/h, Baro: 1021,0hPa (+0,5), Waves: 10,5ft No recent reports. K5 Buoy at 19:00: Air:. 10,1°C, Water: 9,6°C, Wind: SSW@44,6km/h, Baro: 1010,6hPa (+0,5), Waves: 11,8ft


ID Imię Czas CEST Powietrze °C Woda °C Wiatr km/h Barometr hPa Trend hPa Fale ft Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 19:00 - 9,9 NNE Wind from NNE 11,2 1023,5 -0,5 0,7 -
62305 Greenwich Lightship 19:00 13,3 10,6 - 1023,3 -0,3 1,6 9
62103 Channel Lightship 19:00 12,1 10,5 WNW Wind from WNW 9,4 1024,3 -0,6 4,3 20
62164 Anasuria AWS 19:00 8,1 - S Wind from S 16,6 1023,2 +0,0 - 4
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105 Brent "B" AWS 19:00 7,9 - SSW Wind from SSW 16,6 1020,2 -0,1 - 4
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 19:00 17,9 - S Wind from S 18,4 1024,2 -1,1 1,0 4
62144 Clipper AWS 19:00 12,1 - S Wind from S 14,8 1023,6 -0,7 0,7 4
63110 Beryl A AWS 19:00 8,0 - SSW Wind from SSW 27,7 1021,0 -0,6 5,6 4
63113 Brent "A" AWS 19:00 7,6 - SSW Wind from SSW 16,6 - - 6,2 -
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 19:00 10,9 - WSW Wind from WSW 14,8 1019,8 +0,0 6,6 4
63117 North Sea 19:00 - - WSW Wind from WSW 18,4 1020,2 -0,1 - 4
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 19:00 11,7 10,6 NNW Wind from NNW 7,6 1025,3 -0,8 6,9 50
62114 North Sea 19:00 10,0 - SW Wind from SW 29,5 1021,5 +0,0 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 19:00 9,9 8,8 SSW Wind from SSW 25,9 1017,9 - 7,9 -
62125Station 62125No recent reports.
62081 K2 Buoy 19:00 11,7 11,3 S Wind from S 27,7 1021,0 +0,5 10,5 -
62105K4 BuoyNo recent reports.
64045 K5 Buoy 19:00 10,1 9,6 SSW Wind from SSW 44,6 1010,6 +0,5 11,8 -

Skrypt opracowany przez  Saratoga-weather.org