Amatorska stacja pogodowa orzepowice24.pl
Bogaty zestaw statystyk w zakładce „DOKŁADNE STATYSTYKI”

Visit our other weather sites:

Template documentation
and downloads

SZCZEGÓŁOWE STATYSTYKI

weather34-X5


You find our weather info also at:

UK Metoffice

WeatherCloud

Weather Underground

AWEKAS

WeatherlinkIP

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather


No particular awareness of the weather is required.    There are no Weather-warnings

Buoys and other weather measuring devices at sea


Mesomap of nearby weather buoys

 Temperatura powietrza   Temperatura wody   Wiatr kierunek @ prędkość   Prędkość wiatru w porywach   Ciśnienie   Trend Baryczny   Wysokość fali   Visibillity 

-°C 7,9°C Wind from SSESSE@14,8 km/h - 1025,1hPa +0,3hPa 0,7ft -

8,0°C 8,8°C Wind from SSWSSW@14,8 km/h - 1024,5hPa -0,3hPa 1,3ft 20km

8,2°C 9,8°C Wind from SSWSSW@22,3 km/h - 1023,3hPa -0,2hPa 3,9ft 9km

8,0°C - Wind from SWSW@24,1 km/h - 1018,3hPa +0,5hPa - 20km

5,9°C - Wind from SWSW@29,5 km/h - 1012,1hPa +0,4hPa - 20km

6,2°C - Wind from SS@24,1 km/h - 1024,4hPa +0,6hPa 1,3ft 20km

6,2°C - Wind from SS@20,5 km/h - 1023,0hPa +0,4hPa 2,3ft 20km

6,3°C - Wind from WSWWSW@24,1 km/h - 1014,1hPa +0,6hPa 6,6ft 20km

6,2°C - Wind from SWSW@29,5 km/h - -hPa - 8,5ft -

9,0°C - Wind from WSWWSW@33,5 km/h - 1011,2hPa +0,4hPa 8,5ft 9km

-°C - Wind from SWSW@29,5 km/h - 1011,8hPa +0,4hPa - 20km

10,2°C 9,7°C Wind from WW@27,7 km/h - 1019,5hPa +0,0hPa 5,6ft 20km

6,4°C - Wind from WSWWSW@22,3 km/h - 1016,0hPa +0,7hPa - -

5,8°C 8,3°C Wind from WW@27,7 km/h - 1011,9hPa - 7,9ft -

11,6°C 10,9°C Wind from WSWWSW@37,1 km/h - 1017,0hPa +1,1hPa 12,8ft -

5,5°C 9,1°C Wind from SWSW@7,6 km/h - 1012,2hPa +0,6hPa 11,2ft -

Sandettie Lightship at 23:00: Water: 7,9°C, Wind: SSE@14,8km/h, Baro: 1025,1hPa (+0,3), Waves: 0,7ft Greenwich Lightship at 23:00: Air:. 8,0°C, Water: 8,8°C, Wind: SSW@14,8km/h, Baro: 1024,5hPa (-0,3), Waves: 1,3ft Channel Lightship at 23:00: Air:. 8,2°C, Water: 9,8°C, Wind: SSW@22,3km/h, Baro: 1023,3hPa (-0,2), Waves: 3,9ft Anasuria AWS at 23:00: Air:. 8,0°C, Wind: SW@24,1km/h, Baro: 1018,3hPa (+0,5), No recent reports. No recent reports. Brent No recent reports. North Sea at 23:00: Air:. 6,2°C, Wind: S@24,1km/h, Baro: 1024,4hPa (+0,6), Waves: 1,3ft Clipper AWS at 23:00: Air:. 6,2°C, Wind: S@20,5km/h, Baro: 1023,0hPa (+0,4), Waves: 2,3ft Beryl A AWS at 23:00: Air:. 6,3°C, Wind: WSW@24,1km/h, Baro: 1014,1hPa (+0,6), Waves: 6,6ft Brent No recent reports. North Sea at 23:00: Air:. 9,0°C, Wind: WSW@33,5km/h, Baro: 1011,2hPa (+0,4), Waves: 8,5ft North Sea at 23:00: Wind: SW@29,5km/h, Baro: 1011,8hPa (+0,4), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 23:00: Air:. 10,2°C, Water: 9,7°C, Wind: W@27,7km/h, Baro: 1019,5hPa (+0,0), Waves: 5,6ft North Sea at 23:00: Air:. 6,4°C, Wind: WSW@22,3km/h, Baro: 1016,0hPa (+0,7), No recent reports. K7 Buoy at 23:00: Air:. 5,8°C, Water: 8,3°C, Wind: W@27,7km/h, Baro: 1011,9hPa, Waves: 7,9ft No recent reports. K2 Buoy at 23:00: Air:. 11,6°C, Water: 10,9°C, Wind: WSW@37,1km/h, Baro: 1017,0hPa (+1,1), Waves: 12,8ft No recent reports. K5 Buoy at 23:00: Air:. 5,5°C, Water: 9,1°C, Wind: SW@7,6km/h, Baro: 1012,2hPa (+0,6), Waves: 11,2ft


ID Imię Czas CET Powietrze °C Woda °C Wiatr km/h Barometr hPa Trend hPa Fale ft Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 23:00 - 7,9 SSE Wind from SSE 14,8 1025,1 +0,3 0,7 -
62305 Greenwich Lightship 23:00 8,0 8,8 SSW Wind from SSW 14,8 1024,5 -0,3 1,3 20
62103 Channel Lightship 23:00 8,2 9,8 SSW Wind from SSW 22,3 1023,3 -0,2 3,9 9
62164 Anasuria AWS 23:00 8,0 - SW Wind from SW 24,1 1018,3 +0,5 - 20
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105 Brent "B" AWS 23:00 5,9 - SW Wind from SW 29,5 1012,1 +0,4 - 20
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 23:00 6,2 - S Wind from S 24,1 1024,4 +0,6 1,3 20
62144 Clipper AWS 23:00 6,2 - S Wind from S 20,5 1023,0 +0,4 2,3 20
63110 Beryl A AWS 23:00 6,3 - WSW Wind from WSW 24,1 1014,1 +0,6 6,6 20
63113 Brent "A" AWS 23:00 6,2 - SW Wind from SW 29,5 - - 8,5 -
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 23:00 9,0 - WSW Wind from WSW 33,5 1011,2 +0,4 8,5 9
63117 North Sea 23:00 - - SW Wind from SW 29,5 1011,8 +0,4 - 20
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 23:00 10,2 9,7 W Wind from W 27,7 1019,5 +0,0 5,6 20
62114 North Sea 23:00 6,4 - WSW Wind from WSW 22,3 1016,0 +0,7 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 23:00 5,8 8,3 W Wind from W 27,7 1011,9 - 7,9 -
62125Station 62125No recent reports.
62081 K2 Buoy 23:00 11,6 10,9 WSW Wind from WSW 37,1 1017,0 +1,1 12,8 -
62105K4 BuoyNo recent reports.
64045 K5 Buoy 23:00 5,5 9,1 SW Wind from SW 7,6 1012,2 +0,6 11,2 -

Skrypt opracowany przez  Saratoga-weather.org